Montaža

U montažu opreme je uključeno:

  • instalacija glavne opreme na ventil (pneumatski pogoni, elektromotorni pogoni, pozicioneri….)
  • instalacija prateće opreme na ventil (roboteri, manometri, filter reduciri, solenoidni venitli…)
  • podešavanje i kalibracija opreme
  • provera funkcionalnosti i ispravnosti u radu

Servis

Novamat nudi usluge servisiranja i reparacije postojeće armature i opreme.
Servis-reparacija ventila (industrijske armature) podrazumeva:

  • demontažu i defektažu (utvrđivanje stepena oštećenja)
  • čišćenje, odmašćivanje i vizuelna kontrola delova
  • mašinska obrada delova sa mašinskom obradom zaptivnih površina (ukoliko je potrebno)
  • lepovanje zaptivnih površina brusnim pastama
  • montaža sastavnih delova i funkcionalna proba (ispitivanje)
  • antikorozivna zaštita i farbanje

 

Projektovanje