Odvajači kodenzata

Zasun

Odvajači kondenzata služe za povećanje efikasnosti parovoda. Ovo postižu tako što iz struje pare izvlače kondenzat. Različiti su principi prema kojima odvajači ovo postižu. Odvajač kondenzata u suštini predstavlja ventil koji se automatski zatvara ili otvara u zavisnosti da li u kućiste odvajača dotiče kondenzat ili vodena para.
Na ovaj nacin odvajač propušta samo kondenzat, a vodenu paru zadržava

Pozovite

Kontaktirajte nas