Regulacioni ventili

Regulacioni ventili se u industriji upotrebljavaju sa svrhom redukcije pritiska ili protoka. Mogu biti dvosmerni, trosmerni itd. Medijum koji protiče kroz njih se razlikuje; od njega zavise i parametri.

Regulacija se vrši pomoću kegle koja služi kao zaporni organ i može biti u različitim izvedbama.

Aktuacija regulacionih ventila se može obaviti pomoću pneumatskih, elektromotornih ili hidrauličkih pogona, a može se i vršiti manuelno.

Dimenzije, geometrija, zaptivači i ostalo zavisi od proizvođača.

Kataloge možete videti ovde.

Regulacioni ventil sa elektromotornim pogonom

Ventili sa elektromotornim pogonom

Pogledajte ponudu
Regulacionio ventil sa hidrauličkim pogonom

Regulacioni ventili sa pneumatskim pogonom

Pogledajte ponudu
Regulacioni ventil - odmuljni ventil

Odmuljni
ventili

Pogledajte ponudu
Regulacioni ventil - multistage i multipath izvedba

Multipath i Multistage control globe

Pogledajte ponudu
Regulacionoi ventil sa hidrauličkim pogonom

Regulacioni ventili sa hidrauličkim pogonom

Pogledajte ponudu
Regulacioni ventil - odmuljni ventil

Regulacioni ventili u Ex izvedbi

Pogledajte ponudu