Zasuni

Zasun

Zasuni se primenjuju u termoenergetskim, hemijskim, petrohemijskim i rafinerijskim postrojenjima. Služe za propuštanje i kompletno prekidanje protoka kroz cevovod. Osnovne karakteristike su da njihovo vreteno može biti izlazeće, odnosno neizlazeće. Zatvarač moze biti jednodelni, elastični, dvodelni sa razdvojivim pločama ili kruti. Opcione izvedbe ovih zasuna mogu biti: sa rucnim, elektromotornim, pneumatskim ili hidrauličkim pogonima. Mogu biti sa indikatorom položaja, sa produženim vretenom, sa rupom u zatvaraču, sa ugrađenim bypass ventilom itd.
Bitno je dobro definisati ugradnu meru, s obzirom na različite serije proizvodnje zasuna

Pozovite

Kontaktirajte nas