Regulacioni ventili sa hidrauličkim pogonom

Regulacionoi ventil sa hidrauličkim pogonom

Regulacioni ventili sa hidrauličkim pogonom se koriste u industriji kada je u pitanju visoko sigurnosna funkcija regulacionog ventila i kada je sama brzina aktuacije od najvećeg znacaja. Visokopritisni bypass ventili su obično praćeni hidrauličkim pogonom. Samo izvođenje ovakve armature u postrojenju zahteva razmatranje dodatnih ventila za protok i cirkulaciju ulja za sam hidraulički pogon, kontrolu i monitoring itd.

Pozovite

Kontaktirajte nas