Kataloge možete videti ovde.

Davači položaja/krajnji mikroprekidači za indikaciju pozicije ventila

Davači položaja se koriste uglavnom za zakretne pneumatske pogone. Mogu vizuelno i daljinski dati indikaciju položaja ventila. Ovi komapktni i ekonomični uređaji su opremljeni sa univerzalnim, podesivim sistemom za montiranje na pogon. Krajnji položaji se mogu podesiti i ručno sa velikom preciznošću.
Materijal tela ovih krajnjih prekidača može biti različit u zavisnosti od oblasti primene (aluminijum, nerđajući čelik….), isto kao i IP zaštita koja uglavnom ide oko IP65-67. Može biti izdat i za zone opasnosti. Izlazni signal može biti elektro-magnetni, magnetni, induktivni, analogni (4-20mA)…
Temperatura za koju može biti podložan ide u opsegu -60 do +105℃

Pozicioneri za pneumatske pogone

Pozicioneri su uređaji koji se koriste u sprezi sa pneumatskim pogonom i služe za precizno upravljanje regulacionim ventilom i postizanje unapred zadate vrednosti otvorenosti ventila.
Kada ne postoji pozicioner, dolazni signal se direktno sprovodi u pneumatski pogon. Ako je instaliran i pozicioner, on reaguje na dolazni signal i po potrebi pogonu daje izmenjen signal, kako bi ventil uvek bio u željenom položaju.
Pozicioneri omogućuju precizniju kontrolu nad procesom tako što povećavaju brzinu i tačnost odgovora na promene u samom procesu, ali i promene u samom ventilu, poput trenja, povećanog otpora usled postojanja fluida u ventilu itd.

Postoje tri tipa:

  • Pneumatski pozicioner – ovi uređaji primaju pneumatski signal sa kontrolera i aktuatoru daju izlazni pneumatski signal
  • Analogni ili elektro-pneumatski – u ovom slučaju, ulazni signal je elektronski umesto pneumatskog
  • Digitalni ili smart – ovi pozicioneri takođe kao ulaz primaju elektronski signal, koji je sada digitalni umesto analognog.

Digitalni pozicioneri su se pojavili pre oko 20 godina, ali su širu primenu našli tek skorije, sa razvojem automatizacije u procesima. Glavni razlog za popularizaciju digitalnih pozicionera je to što mogu da urade više od samog pozicioniranja ventila. Najnoviji pozicioneri takođe mogu da prikupljaju podatke o samom ventilu i po potrebi upozore na moguće kvarove.
Kako imaju manje pokretnih delova od pneumatskih i analognih pozicionera, takođe imaju i duži vek trajanja.

Transmiteri

Transmiteri su uređaji koji se koriste za konverziju ulaznog signala u željeni izlazni. Mogu se koristiti za kontrolu nivoa u raznim rezervoarima zajedno sa mernim konduktivnim sondama ili drugim uređajima čiji je izlazni signal potrebno konvertovati u “upravljački“.
Uglavnom je željeni izlazni signal transmitera analogni i ide u opsegu 4-20mA. Maksimalne i minimalne vrednosti mogu biti programirane, gde se relej otvara ili zatvara i na taj način obezbeđuje zaštitu od prelivanja rezervoara ili sl.
Mogu se koristiti na parnim kotlovima i ostalim rezervoarima za skladištenje tečnosti.

Kataloge možete videti ovde.