Sigurnosni ventili

Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil služi za ispuštanje viška pritiska nastalog kao posledica havarije sistema ili velike razlike pritiska usled nekih drugih faktora. Aktivira se kad parametri (pritisak i temperatura) pređu unapred zadate granice.

Pozovite

Kontaktirajte nas