Merne sonde

Solenoidni ventil

Kapacitivne merne sonde služe za detekciju nivoa fluida u rezervoaru. Rade tako što mere provodljivost kroz dati fluid. Ugrađuju se horizontalno i vertikalno, i dalje se povezuju sa limiterom ili kontrolerom nivoa

Pozovite

Kontaktirajte nas