EPS

TE Nikola Tesla A

2019/2020

Broj javne nabavke 3000/0058/2020
Ventili gumirani za HPV i HPK-TENT A

Broj javne nabavke 3000/0577/2020
Pregradna armatura visokog i srednjeg pritiska TENT A1-A6

Broj javne nabavke 3000/0363/2019
Ventili gumirani za HPV i HPK-TENT A

Broj javne nabavke 3000/0212/2019
Pregradna armatura visokog i srednjeg pritiska TENT A1-A6

2018

Broj javne nabavke 3000/0551/2018
Ventili gumirani za HPV i HPK TENT-A

Broj javne nabavke 3000/0327/2018
Pregradana armatura visokog i srednjeg pritiska TENT A1-A6

2017

Broj javne nabavke 3000/0192/2016
Set uložaka regulacionog ventila

Broj javne nabavke 3000/0927/2016
Nabavka pregradnih, regulacionih ventila i pogona bl. A4