Upoznajte se sa našim
dosadašnjim radom

EPS

JPS EPS Nikola Tesla "A"

TE Nikola Tesla "A"

TE Nikola Tesla A

2019/2020

Broj javne nabavke 3000/0058/2020
Ventili gumirani za HPV i HPK-TENT A

Broj javne nabavke 3000/0577/2020
Pregradna armatura visokog i srednjeg pritiska TENT A1-A6

Broj javne nabavke 3000/0363/2019
Ventili gumirani za HPV i HPK-TENT A

Broj javne nabavke 3000/0212/2019
Pregradna armatura visokog i srednjeg pritiska TENT A1-A6

2018

Broj javne nabavke 3000/0551/2018
Ventili gumirani za HPV i HPK TENT-A

Broj javne nabavke 3000/0327/2018
Pregradana armatura visokog i srednjeg pritiska TENT A1-A6

2017

Broj javne nabavke 3000/0192/2016
Set uložaka regulacionog ventila

Broj javne nabavke 3000/0927/2016
Nabavka pregradnih, regulacionih ventila i pogona bl. A4

Preuzmite referencu
EPS

JP EPS TE Nikola Tesla "B"

TE Nikola Tesla "B"

TE Nikola Tesla B

2021

Broj javne nabavke 3000/0661/2020
Rezervni delovi proizvođača ventila GS Valve

Broj javne nabavke 3000/0618/2020
Regulaciona armatura – TENT B

2020

Broj javne nabavke 3000/0345/2020
Nabavka armature za pomoćnu kotlarnicu – TENT B

Broj javne nabavke 3000/0374/2019
Nabavka regulacione armature-TENT B

Broj javne nabavke 3000/0425/2019
Nabavka delova od proizvođača ventila GS Valve – TENT B

2019

Broj javne nabavke 3000/1567/2018
Regulaciona armatura -TENT B

Broj javne nabavke 3000/1571/2018
Nabavka delova od proizvođača GS Valve – TENT B

2018

Broj javne nabavke 3000/1564/2018
Pregradna armatura i el.mot.pogoni

Broj javne nabavke 3000/0320/2018
Nabavka novih ventila za razvod tehničkog vazduha

2016/2017

Broj javne nabavke 3000/1621/2016
Rezervni delovi proizvođača ventila GS Valve

Broj javne nabavke 3000/0027/2016
Nabavka regulacione armature

Preuzmite referencu
Preuzmite referencu
EPS

JP EPS TE "Kostolac"

TE "Kostolac"

TE Kostolac

2021

Broj javne nabavke 3100/0669/2020
Nabavka regulacionih ventila minimalnog protoka napojnih pumpi

Broj javne nabavke 3100/0407/2020
Rezervni delovi regulacionih ventila

Broj javne nabavke 3100/0679/2019
Sukcesivna zamena regulacione i pregradne armature

2020

Broj javne nabavke 3100/0645/2020
Ventili ravni zaporni, nepovratne klapne, ventili loptasti i ventili membranski

Broj javne nabavke 3100/0628/2019
Modernizacija regulacionog ventila 2NB52C002 odreѕavanja nivoa u separatoru pare u TE Kostolac B

Broj javne nabavke 3100/0057/2019
Zaporna armatura za TE-KO Kostolac za Partiju 3:Ventil Regulacioni

2019

Broj javne nabavke 3100/0316/2019
Zaptivke za pneumatski pogon

Broj javne nabavke 3100/0099/2019
Rezervni delovi za regulacione ventile na bloku A2

Broj javne nabavke 3100/0824/2018
Nabavka visokopritisne armature -Partija 2-Ventil pregradni sa el.pogonom

Broj javne nabavke 3100/0916/2018
Revitalizacija odvajaДЌa kondenzata na parovodu TEKO A-TEKO B

Broj javne nabavke 3100/0433/2018
Modernizacija regulacionog venila sa rezervnim delovima

2017

Broj javne nabavke 3100/1041/2016
Nabavka zaporne armature – ventili i ventili visokog pritiska

Broj javne nabavke 3100/0120/2016
Ventili ЕЎiber, ravni zaporni

2016

Broj javne nabavke 3100/0706/2015
Ugradnja ventila sigurnosti ZNP3 u TEKO B

Preuzmite referencu
Preuzmite referencu
Preuzmite referencu
EPS

JP EPS TE "Morava"

TE "Morava"

TE Morava

2021

Broj javne nabavke 3000/0376/2020
Nabavka nove armature

2019

Broj javne nabavke 3000/1631/2018
Nabavka visokopritisne armature

2018

Broj javne nabavke 3000/1306/2017
Nabavka nove armature

Broj javne nabavke 3000/1307/2017
Visokopritisna armatura

2016

Broj javne nabavke 3000/1379/2016
Nabavka nove armature

RB Kolubara - logo

RB "Kolubara"

RB "Kolubara"

Rudarski Basen Kolubara

2020

Broj javne nabavke 4000/0137/2019
ElektromaЕЎinski rezevni delovi i oprema za toplanu – Regulaciona armatura – part.14

Broj javne nabavke 4000/0137/2019
Elektromagnetski rezevni delovi i oprema za toplanu – Odvajači kondenzata – part.6

2017

Broj javne nabavke 4000/0172/2016
Rezervni delovi za toplanu – Partija 8: Е iber zasun

Broj javne nabavke 4000/0172/2016
Rezervni delovi za toplanu – Partija 6: Regulacioni i ravno zaporni ventil

2016

Broj javne nabavke 216/15-305/1-reb
Odvajači kondenzata

Broj javne nabavke 290/15-305/5-reb
Oprema i delovi za preradu-armatura za parne kotlove i vodenu paru

Preuzmite referencu
RB Kolubara - logo

TE "Kolubara"

TE "Kolubara"

2018

Broj javne nabavke 3000/0203/2018
Rezervni delovi za zaptivni sistem generatora A3

Broj javne nabavke 3000/0181/2018
Nabavka servo pogona sa izvrЕЎnim organima na postrojenju HPV1-TE Kolubara

2017

Broj javne nabavke 3000/0133/2017
Nabavka servo pogona na visinskim rezervoarima pitke vode u TE Kolubara

JP Gas Ruma

Gas Ruma

Gas Ruma

JP Gas Ruma

2020

Broj javne nabavke 31/1.1.7
Gasne slavine

2017

Gasne slavine

Alumina d.o.o. Zvornik

Alumina d.o.o. Zvornik

Alumina d.o.o. Zvornik

2017

– Kupoprodaja armatura
– Zasun ovalni
– Membranski ventili

Termooprema

Termooprema d.o.o.

Termooprema d.o.o.

2017

– Regulacioni ventili za duvaДЌe gara

Preuzmite referencu
HE Đerdap

Hidroelektrana Đerdap

Hidroelektrana Derdap

2020

Broj javne nabavke 2000/0016/2019
Zaporna armatura – HE Đerdap

2018

Broj javne nabavke 2000/0081/2018
Rezervni delovi za HMO-Vlasinske HE

Broj javne nabavke 2000/0359-1/2017
Zaporna armatura za potrebe ogranka HE Đerdap

EPS

JKP Beogradske Elektrane

JKP Beogradske Elektrane

2017

Broj javne nabavke 166 OD-OS/16
Zasuni

2016

Broj javne nabavke 166 OD-OS/16
Isporuka dobara – zasuni, partija 4

Broj javne nabavke 237 OD-OS/15
Isporuka dobara – zasuni

EPS

3BS Inženjering

3BS Inženjering

2019

– Reduciri pritiska bez pomoćne energije DN50 i DN65 PN16

EPS

Certex d.o.o.

Certex d.o.o.

2016

– Setovi liskunskih zaptivača za pokazivanje nivoa
– Setovi liskunskih zaptivača za pokazivanje nivoa
– Setovi liskunskih zaptivača za pokazivanje nivoa

2015

– Setovi liskunskih zaptivača za pokazivanje nivoa
– Setovi liskunskih zaptivača za pokazivanje nivoa

Rafinerija ulja Modriča

Rafinerija ulja Modriča

Rafinerija ulja Modriča

2017

– Ravni zaporni ventili

Rafinerija ulja Modriča

KSB pumpe i armature d.o.o.

KSB pumpe i armature d.o.o.

2018

– Ventili sigurnosti PN64 i PN40

2016

– Armatura sa pogonima
– Ventili za vazduh TENT B
– Ventili za vodonik l c, VI

2015

– Kuglaste slavine

Rafinerija ulja Modriča

Termovent

Termovent

2020

– Ventili visokog pritiska – PERSTA
– Dvodelna klapna
– Trokraki ventili merenja
– Odvajači kondenzata – termodinamički

2018

– Ventili visokog pritiska – PERSTA
– Kondenz lonci visokog pritiska
– Kuglasti ventili