Regulacioni ventili sa elektromotornim pogonom

Regulacioni ventil sa elektromotornim pogonom

Regulacioni ventili koriste se kada regulacija ne zahteva visok stepen sigurnosne funkcije (vreme potrebno za ostvarivanje punog hoda). Za njihovu primenu potrebno je precizno definisati:

  • Ulogu elektromotornog pogona (s obzirom da može obavljati više funkcija, npr. slati ili konvertovati signal dalje)
  • Sila koju aktuator treba da savlada
  • Vrsta napajanja aktuatora
  • Konekcija sa ventilom
  • Da li je on/off ili vrši regulaciju
  • Ostale uticaje

Pozovite

Kontaktirajte nas