Industrijska armatura

Industrijska armatura podrazumeva delove cevovoda i aparaturu koja će na njih biti ugrađena sa ciljem kontrole sistema. Industrijska armatura može biti proizvedena prema evropskim, američkim, azijskim i ostalim standardima.
Nazivni pritisci ove armature idu od PN6-PN400, klase pritiska idu od 150-1500.
Krajevi armature koji se priključuju na cevovod mogu biti prirubnički, navojni, na zavarivanje, socket itd.
Materijal armature zavisi od parametara sistema.

Kataloge možete videti ovde.

Kuglasti ventili

Kuglasti ventili se koriste kada je u pitanju puštanje/prekidanje protoka fluida kroz cevovod. Najčešći su deo cevovodne armature. Veoma su laki za upravljanje. Dele se na kuglaste ventile sa redukovanim i punim protokom i trunion (kugla je povezana sa donjim delom ventila što služi kao dodatno ojačanje usled viših pritisaka ili većih prečnika zbog rasporeda sila unutar ventila. Ova izvedba je specifična). Bitno je dobro definisati ugradnu meru, kao i tip konekcije za cevovod, vrstu pogona i ostalo…

Kuglasti ventil

Zaporni ventili

Zaporni ventili predstavljaju najčešće korišćen i najraznovrsniji tip cevnih zatvarača. Glavna primena je u regulisanju protoka tečnih i gasovitih fluida, u ovom slučaju čestih otvaranja i zatvaranja. Najveću primenu nalaze u cevovodima niskog i srednjeg pritiska. Zaustavljanje ili pokretanje struje postiže se pomeranjem vretena sa pečurkom ka, odnosno od sedišta ventila.
Ovi ventili moraju posedovati dobra zaptivna svojstva.

Zaporni ventil

Zasuni

Zasuni se primenjuju u termoenergetskim, hemijskim, petrohemijskim i rafinerijskim postrojenjima. Služe za propuštanje i kompletno prekidanje protoka kroz cevovod. Osnovne karakteristike su da njihovo vreteno može biti izlazeće, odnosno neizlazeće. Zatvarač moze biti jednodelni, elastični, dvodelni sa razdvojivim pločama ili kruti. Opcione izvedbe ovih zasuna mogu biti: sa rucnim, elektromotornim, pneumatskim ili hidrauličkim pogonima. Mogu biti sa indikatorom položaja, sa produženim vretenom, sa rupom u zatvaraču, sa ugrađenim bypass ventilom itd.
Bitno je dobro definisati ugradnu meru, s obzirom na različite serije proizvodnje zasuna (serija14, 15 …)

Zasun

Odvajači kondenzata

Odvajači kondenzata služe za povećanje efikasnosti parovoda. Ovo postižu tako što iz struje pare izvlače kondenzat. Različiti su principi prema kojima odvajači ovo postižu. Odvajač kondenzata u suštini predstavlja ventil koji se automatski zatvara ili otvara u zavisnosti da li u kućiste odvajača dotiče kondenzat ili vodena para.
Na ovaj nacin odvajač propušta samo kondenzat, a vodenu paru zadržava.

Sigurnosni ventili

Sigurnosni ventil služi za ispuštanje viška pritiska nastalog kao posledica havarije sistema ili velike razlike pritiska usled nekih drugih faktora. Aktivira se kad parametri (pritisak i temperatura) pređu unapred zadate granice.

Sigurnosni ventil

Reduciri pritiska

Reduciri pritiska regulišu tj. smanjuju visok ulazni pritisak i stabilizuju ga pre nego što počne da se koristi u industrijskoj mreži. Zasnivaju se na principu otvaranja prema dejstvu dve suprotstavljene sile: sile u opruzi koja teži da poveća protočnu površinu i sile na membrani koja teži da smanji protočnu površinu.
Za podešavanje reducira pritiska potrebno je definisati radni pritisak opruge.

Reduciri pritiska

Hvatači nečistoće

Hvatači nečistoće služe da uklone višak čvrstih šestica koje protiču kroz cevovod. Za hvatače nečistoća bitno je definisati parametre medijuma koji protiče kroz njih kako bi se izvršio pravi odabir materijala za delove hvatača.

Hvatac necistoce

Solenoidni ventili

Solenoidni ili elektromagnetni ventili koriste se za različite medijume (npr. vodu, paru, vazduh). Mogu biti izvedeni kao 2/2, 3/2, 5/2; od različitih metala kao što su mesing ili nerđajući čelik. Bitno je definisati radni pritisak, okolne uslove kao što je temperatura itd. Takođe je potrebno definisati i odgovarajuće priključke. Dele se na monostabilne i bistabilne.
Spadaju u grupu piston ventila.

Solenoidni ventil

Ogledna stakla – sight glass

Služe da se kroz njih dozvoli rukovodiocu da pogleda unutar procesnog sistema bez ometanja ili prekidanja njegovog rada.

Ogledno staklo

Membranski ventili

Membranski ventili mogu biti izvedeni kao on/off ili regulacioni ventili i upotrebljavaju se za guste, agresivne i abrazivne medijume. Mogu biti ručni ili pneumatski, izvedeni sa optičkim ili ektričnim davaocima polozaja, krajnjim prekidačima ili pozicionerima. Nazivni pritisak ovih ventila ne prelazi normu PN16. Maksimalna dozvoljena temperatura je do 160 stepeni (zbog materijala izrade ventila).

Membranski ventil

Klapne/Check ventili

Klapne se ugrađuju na mestima u cevovodu na kojima je bitno vršiti kontrolu smera kretanja fluida, u smislu prevencije povratnog toka (suprotno od željenog toka).
Dele se na swing i lift; kod swing klapne treba obratiti posebnu pažnju na položaj ugradnje.

Klapna/Check ventil

Filter regulatori

Koriste se prilikom apliciranja raznih pneumatskih alata sa kompresorima.

Filter izgovor

Ekspanzione cevi

Ekspanzione cevi ili pokretni zglobovi su sklopovi dizajnirani da izdrže i bezbrižno apsorbuju dilutacije cevovoda usled promene temperature.

Ekspanziona cev

Kataloge možete videti ovde.