Industrijska armatura

Industrijska armatura podrazumeva delove cevovoda i aparaturu koja će na njih biti ugrađena sa ciljem kontrole sistema. Industrijska armatura može biti proizvedena prema evropskim, američkim, azijskim i ostalim standardima.

Nazivni pritisci ove armature idu od PN6-PN400, klase pritiska idu od 150-1500.

Krajevi armature koji se priključuju na cevovod mogu biti prirubnički, navojni, na zavarivanje, socket itd.

Materijal armature zavisi od parametara sistema.

Kataloge možete videti ovde.

Kuglasti ventil

Kuglasti
ventili

Pogledajte ponudu
Zaporni ventil

Zaporni
ventili

Pogledajte ponudu
Zasun

Zasuni

 

Pogledajte ponudu
Regulacioni ventil - multistage i multipath izvedba

Odvajači
kondezat

Pogledajte ponudu
Sigurnosni ventil

Sigurnosni
ventil

Pogledajte ponudu
Reduciri pritiska

Reduceri 
pritiska

Pogledajte ponudu
Solenoidni ventil

Solenoidni
ventil

Pogledajte ponudu
Ogledno staklo

Ogledna
stakla

Pogledajte ponudu
Membranski ventil

Membranski
ventili

Pogledajte ponudu
Klapna/Check ventil

Klapne/check
ventil

Pogledajte ponudu
Ogledno staklo

Filter 
regulatori

Pogledajte ponudu
Ekspanziona cev

Ekspanzione
cevi

Pogledajte ponudu
Hvatac necistoce

Hvatači
nečistoće

Pogledajte ponudu

Kataloge možete videti ovde.