Montaža

U montažu opreme je uključeno:

  • instalacija glavne opreme na ventil (pneumatski pogoni, elektromotorni pogoni, pozicioneri….)
  • instalacija prateće opreme na ventil (roboteri, manometri, filter reduciri, solenoidni venitli…)
  • podešavanje i kalibracija opreme
  • provera funkcionalnosti i ispravnosti u radu

Leptirasti ventil sa pneumatskim pogonom sa dvostrukim dejstvom (double acting) i pozicionerom

Regulacioni ventil sa pneumatskim pogonom, filter regulatorom i roboterom ARCA

Montaža pozicionera

Regulacioni ventil na zavarivanje sa pneumatskim pogonom, filter regulatorom i pozicionerom

Regulacioni ventil sa elektromotornim pogonom

Regulacioni ventil sa pneumatskim pogonom i pozicionerom

Montaža pozicionera

ADCA regulacioni ventili sa AUMA SAR pogonima i upravljačkom jedinicom

BEIER regulacioni ventili sa AUMA SAR pogonima i upravljačkom jedinicom

GS ventil sa krajevima na zavarivanje

ATM regulacioni ventil DN80 Pr=130bar, t=500°C, sa krajevima na zavarivanje i regulacioni ventili DN25 PN100 sa krajevima na zavarivanje, pneumatskim pogonom, pozicionerom i filter regulatorom

Leptirasti ventil sa AUMA SQ zakretnim elektromotornim pogonom

ADCA adaptacija za pogon

Adaptacija – odvajač kondenzata RIFOMAT

Ostale adaptacije

DELOVI VENTILA: TRIM – sedište, kegla, zamena, dorada

Univerzalni držač za pozicionere