MERNA I REGULACIONA TEHNIKA

Novamat ima u ponudi mernu i regulacionu tehniku koja se koristi skoro u svim industrijskim granama – za paru i toplu vodu, u oblasti energetike, u hemijskoj industriji, industriji rashladnih sistema.

Naši proizvodi se posebno ističu u oblasti visokog pritiska, u oblasti energetike do PN 320 i u industriji rashladnih sistema do PN 640. Takođe, možemo obezbediti i sve rezervne delove kao što su liskuni, zaptivači ili pokazivačinivoa tečnosti.

Bez obzira da li se radi o elektranama, hemijskoj industriji, pivarama, rafinerijama nafte, proizvodnji šećera – svi naši kupci se već dugi niz godina odlučuju za dokazano bezbedne i kvalitetne uteđaje i pokazivače nivoa tečnosti iz Novamat-a.

 

REFLEKSNI POKAZIVAČI NIVOA

Direktni pokazivači nivoa tečnosti za parne kotlove i rezervoare.
Na otvoru za osmatranje tečnosti se vidi kao tamna a granica tečnosti i pare je svetla.

 

Primena:REFLEKSNI POKAZIVAČI NIVOA

Parnikotlovi do PN40 (PN63)

Hemijska industrija, Rafinerije,

Rashladna postrojenja,

Rezervoari u svim industrijskim granama

 

TRANSPARENTNI POKAZIVAČI NIVOA

Direktni pokazivači nivoa tečnosti sa uređajem za osvetljenje, koriste se kod generatora pare. Na otvoru za osmatranje se jasno vidi granica tečnosti i pare.

 

Primena:TRANSPARENTNI POKAZIVAČI NIVOA

Parni kotlovi do PN320

Hemijska industrija, rafinerije

 

 

 

DVOBOJNI POKAZIVAČI NIVOA

 

Dvobojni direktni pokazivači nivoa tečnosti sa uređajem zaosvetljenje, koriste se kod generatora pare.Na otvoru za osmatranje tečnost je obojena zeleno a para crveno, ilicrno/belo. Praćenje nivoa se vrši preko kamere ili sistema ogledala.

 

Primena:DVOBOJNI POKAZIVAČI NIVOA

 

Parni kotlovi do PN320

 

 

DALJINSKI POKAZIVAČI NIVOA

MEHANIČKI I ELEKTRONSKI

 

Mehanički (spušteni)i:

Prenos nivoa tečnosti u kotlu pomoću dva daljinska pokazivača nivoa. Razlika geodetskih pritisaka dva nivoa tečnosti se prenosi na posebnu transparentnu tečnost za razdvajanje u daljinskom pokazivaču nivoa,koja se ne rastvara u radnom fluidu i nije toksična. Crveni signalni plovak u tečnosti za razdvajanje pokazuje nivo radnogDALJINSKI POKAZIVAČI NIVOA- Mehanicki fluida u odnosu 1:1 ili u umanjenoj srazmeri.

Elektronski:

Određivanje nivoa tečnosti pomoću sondi u daljinskom pokazivaču nivoa, tip PE1-xx i pokazivanje preko elektronskog uređaja.

 

Primena: DALJINSKI POKAZIVAČI NIVOA- Magnetni

Parni kotlovi do PN320

 

 

 

MAGNETNI POKAZIVAČI NIVOA

 

Indirektno pokazivanje nivoa tečnosti u rezervoaru preko magnetnog sistema sa plovkom i mernom platformom za očitanje nivoa u odnosu 1:1. Platforma se može postaviti u bilo kom položaju izvan oblasti spojnih držača. Maksimalna dužina pokazivanja sa jednom platformom 2,5 m.

 

Primena:MAGNETNI POKAZIVAČI NIVOA

Parni kotlovi do PN63

Hemijska industrija, Rafinerije,

Rashladna postrojenja,

Rezervoari u svim industrijskim granama

 

 

 

PREKIDAČI I LIMITERI NIVOATEČNOSTI

 

Prekidači nivoa tečnosti sa plovkom se koriste u parnim

kotlovima, u skladu sa TRD 401, 402 ili 602, zajedno sa

limiterom nivoa tečnosti SMFC1.

 

Primena:PREKIDAČI I LIMITERI NIVOATEČNOSTI

 

Parni kotlovi do PN100 za unutrašnju verziju

Parni kotlovi do PN320 za spoljnu verziju

Parni kotlovi do PN63

Rezervoari u svim industrijskim granama

Rezervoari do PS 200bar ili TS 500°C

Za gustinu medijuma > 0,35g/cm3

 

 

 

 

ELEKTRONSKI NADZOR NIVOA U KOTLU

 

Uređaji za kontrolu niskog i/ili visokog nivoa tečnosti, temperature

i nivoa soli u kotlu.

Kontrola preko limitera kao i preko jednostepenih i višestepenih sondi.

 

Primena:ELEKTRONSKI NADZORNIVOA U KOTLU

 

Za Parne kotlove,

U skladu sa TRD 602 ili 604